cources Обучения
 
bg | en
 
   
   

Обучения – ефективното учене чрез опит се отразява върху нагласите, ценностите, възприятията и поведението на човека. За да се промени всичко това, той трябва да им обръща внимание и да желае активно да работи върху тях. Моделите на поведение по-лесно се променят в групова, отколкото в индивидуална среда. А преди изобщо да можем да променим нещо в поведението си, трябва да променим възприятието за себе си и другите.

Oбученията насърчават активността на участниците като използват:

- разнообразни интерактивни методи - обобщена от практиката теория, защото нашите лектори са работещи консултанти;

- ролеви игри, които поставят обучаемите в ситуации, позволяващи им да изградят техники, приложими в реалните условия;

- много упражнения, както и решаване на казуси (не само от обучаемите, но и зададени към лектора също);

- дискусии, допринасящи за развиване на умения за анализ и разрешаване на проблеми;

- фото-протокол на ролевите игри и задачите за анализ;

- тестове за самоопределяне на личния стил, когато обучителният материал го изисква;

- и даване на обратна връзка от лектора към всеки един от обучаемите.

 

За кого са предназначени темите:

Всеки, който иска да бъде по – умел и гъвкав в контактите си с хората.
Всеки, който иска да бъде разбиран по-добре от околните.
Всеки, който иска да разбира човешкото поведение и гъвкаво да се адаптира в ситуации, които изискват от него да въздейства, убеждава, води преговори.
Всички, които в прякото си обкръжение контактуват ежедневно с хора и търсят да подобрят разбирането, уважението, екипността и спокойствието.
Всички, които искат да използват времето си по-ефективно и да контролират нещата, които ги разсейват и пречат на работата.
Всички, които смятат, че стресът им идва в повече и искат да го намалят.