coaching Коучинг
 
bg | en
 
   
   

Коучинг - фокусиран към решения и ориентиран към резултат систематичен процес на сътрудничество в хода, на което консултанта съдейства за подобрението на работното изпълнение, трупането на жизнен опит и разбиране, самостоятелното учене и личностен ръст.

Коучингът е съдействие към позитивна промяна. Подход, подпомагащ развитието на потенциала в индивида. Хората работят повече и по-добре, не за вас, а с вас. В определен смисъл коучингът като стил на управление е състояние на ума, нагласа, поглед в бъдещето.

Ако тренингът като класическо обучение е създаване на определени навици, на база с информация, която може да послужи в някакъв бъдещ момент, то коучинга е учене на момента, за конкретен казус и въпрос.