bg | en
 
   
   
» Форма за регистрация» Назад
тема
„Тихите” кодове на човешкото поведение: Как да ги четем и разбираме? - невербална компетентност в общуването.
Съдържание:

Интегративната цялост на човешката комуникация: Съотношение на вербално и невербално в общуването.

Основни полета и кодове на тихия език:

-езикът на пространствата и дистанциите, които използваме около нас

- видове поглед и значение на лицевата експресия в общуването

- жестове и пози – убийци на хармония в комуникацията

- параезик

- по дрехите посрещат ... и още нещо.

Езикът на тялото в другите култури.

Управление на впечатлението чрез невербални поведенчески стратегии.

Как да „кодираме” езика на тялото си, когато сме пред камера?

В допълнение – практически упражнения, анализи, демонстрации, симулации и др.


„Тихите” кодове на човешкото поведение: Как да ги четем и разбираме?


Въпреки че речта е това, което отличава нас хората от всички други същества, когато общуваме помежду си, рядко използваме и се доверяваме единствено и само на думите. В много случаи, когато трябва да изразим определени емоции, преживявания, отношения и нагласи, а думите като че ли не са ни от голяма полза, неосъзнато се оповаваме и „заговаряме” на един друг, „тих” език – езикът на тялото.

Ползите за вас:

Ефективно управлявате впечатлението, което създавате за себе си у другите.

Оптимизирате уменията си за адекватно декодиране и анализ на поведението на другите хора в директни контакти с тях.

Придобивате умения за минимизиране на негативните ефекти от собственото невербално поведение при взаимодействие с другите.

Превръщате се в по-ефективен комуникатор.

Ползите за вашата организация:

Стимулиране на служителите да изграждат по успешни взаимоотношения с колеги и клиенти, основани на доверие и взаимно приемане.

Психологическо преимущество пред Вашите конкуренти и бизнес парньори.

Стратегическо предимство по време на преговори, промоции, дискусии, разрешаване на конфликти.

Курсът е подходящ за:

Всички, които желаят да подобрят социалната си компетентност в директната комуникация.

Всички, които искат да се научат да разбират по-добре другите и да подлагат на адекватен анализ и оценка тяхното поведение.

Всички, които са мотивирани за саморефлексия върху собственото поведение.

Обучаващ:

Бистра Мизова, консултант

Бистра има докторска степен по социална психология, работи като хонорован преподавател в Софийски университет, Нов български университет и НАТФИЗ, занимава се с тренингови обучения в практиката. Професионалните и интереси са в областта на психология на комуникацията, медийна психология, организационна култура и поведение, и др.

» Форма за регистрация» Назад