bg | en
 
   
   
» Форма за регистрация» Назад
тема
„Пътят към вдъхновяващите презентации” - комуникативни и поведенчески стратегии за успешни презентации.

Съдържание:

Същност и елементи на презентацията. Видове презентации.

Привличане и задържане на вниманието на аудиторията чрез реторични похвати и невербални поведенчески стратеги.

Психическа подготовка и настройване за презентация (преодоляване на сценична треска).

Умения за подаване на обратна връзка след презентацията.

Практически упражнения, психологически игри, подготовка и анализ на креативни презентации.

„Пътят към вдъхновяващите презентации”
Изкуството да презентираме завладяващо – пред клиенти, колеги и шефове, е неразривна част от социалната компетентност на хората от сферата на бизнеса, както и на всички, занимаващи се с публични професии.

Овладяването на уменията за ефективни презентации предполага „мулти”знания в области като реторика, психология, нови технологии, а също креативност и асертивност.

Ползите за вас:

Ставате адаптивни в посланията си спрямо публиката.

Увеличавате сензитивността си към собственото вербално и невербално поведение пред публика и улавяте поведенческите сигнали на слушателите.

Овладявате по-лесно сценичната треска.

Готови сте да посрещнете и да се справите с предизвикателствата след презентацията.

Ползите за вашата организация:

Увеличавате ефективността и конкурентноспособността на своята организация.

Стимулирате служителите си да вярват в себе си, да развиват и усъвършенстват своите силни страни, гъвкавост и креативност.

Курсът е подходящ за:

Всички, които желаят да станат по-уверени и ефективни при представянето на своите творчески идеи, продукти и резултати.

Всички, които искат да преодолеят притесненията си от появата пред публика.

Всички, за които себепознанието и управлението на впечатлението на другите хора е необходимост и предизвикателство.

Обучаващ:

Бистра Мизова, консултант и тренер

Бистра има докторска степен по социална психология, работи като хонорован преподавател в Софийски университет, Нов български университет и НАТФИЗ, занимава се с тренингови обучения в практиката. Професионалните и интереси са в областта на психология на комуникацията, медийна психология, организационна култура и поведение, и др.


» Форма за регистрация» Назад