bg | en
 
   
   
» Форма за регистрация» Назад
тема
МЕДИА-тренинг - 2-ра част - Как да сме атрактивни и въздействащи говорители пред журналисти.
Съдържание:
Как да се подготвим за пресконференция?
Кое експозе е най-подходящо, ако участваме в пресконференция?
Как да се подготвя за презентация по време на пресконференция?
Как да отговарям ефективно на журналистически въпроси?
Как да привлека вниманието на журналистите върху значими за компанията факти?
Как да овлядея притеснението при блиц интервю с журналисти?
Как да давам ефективни отговори по време на брифинг?
Как да направляваме комуникацията при общуване с медии?
Как да манипулираме представители на медии?
Видове въпроси и видове отговори по време на диалогични формати при общуване с представители на медии?

Ползите за вас:
Знаете какви грешки в поведението си не бива да допускате, когато сте в телевизия?
Курсът е с практическа насоченост и има за цел да надгради МЕДИА-ТРЕНИНГ-1 във формиране на умения за поведение пред камера и микрофон, в телевизионно студио, за усвояване на реторични похвати за манипулиране и усъвършенстване на невербалните елементи то поведението.

Курсът е подходящ за:

Всички, които желаят да станат по-уверени и ефективни пред камера.
Всички, които искат да преодолеят притесненията си от появата пред микрофон и журналист, да развият умения за общуване с представители на медии при реализиране на съблития, свързани с ПР.
Всички, за които себепознанието и управлението на впечатлението на другите хора е необходимост и предизвикателство.

Обучаващ:

Иванка Мавродиева, преподавател и коуч

Ваня Мавродиева е доцент във Философски факултет на СУ "Климент Охридски". Преподава публична реч, бизнескомуникация и връзки с обществеността, реторика, презентационни умения, комуникативни умения и делово общуване. Професионалните й интереси са в областта на персоналния коучинг на мениджъри в реторика и медийно поведение.

» Форма за регистрация» Назад