bg | en
 
   
   
» Форма за регистрация» Назад
тема
Медиа-тренинг - 1-ва част Как да бъдем въздействащи участници в медийни предавания и да преодоляваме притеснението пред камера в ТВ студиото.
Съдържание:
Особености на поведението в телевизионно студио
Реторични похвати за създаване на ефект на началото.
Реторични похвати за създаване на ефект на края.
Реторични похвати за неутрализиране на агресивно поведение от страна на водещия и от другите участници.
Как да говорим пред ТВ камерите?
Как да овладеем притеснението от камерата?
Как да тренираме гласа си, за да звучим убедително и актрактивно?
Как да се обличаме, когато участваме в различни ТВ предавания?
Как да поддържаме контакт с поглед с водещия и с участниците в ТВ студио?
Кои жестове са уместни при участие в ТВ предаване?
Как да овладеем мимиките пред ТВ камерата?
Как да стоим и седим пред ТВ камерата?
Как да представим себе си ефектно и ефективно, когато сме в ТВ студио?
Как да защитим себе си и компанията при нападки?
Кои аргументи са убедителни?

Ползите за вас:
Знаете какви грешки в поведението си не бива да допускате, когато сте в телевизия?
Курсът е с практическа насоченост и има за цел формиране на умения за поведение пред камера и микрофон, в телевизионно студио, за усвояване на реторични похвати за манипулиране и усъвършенстване на невербалните елементи то поведението.

Курсът е подходящ за:

Всички, които желаят да станат по-уверени и ефективни пред камера.
Всички, които искат да преодолеят притесненията си от появата пред микрофон и журналист.
Всички, за които себепознанието и управлението на впечатлението на другите хора е необходимост и предизвикателство.

Обучаващ:

Иванка Мавродиева, преподавател и коуч

Ваня Мавродиева е доцент във Философски факултет на СУ "Климент Охридски". Преподава публична реч, бизнескомуникация и връзки с обществеността, реторика, презентационни умения, комуникативни умения и делово общуване. Професионалните й интереси са в областта на персоналния коучинг на мениджъри в реторика и медийно поведение.


» Форма за регистрация» Назад