bg | en
 
   
   
» Форма за регистрация» Назад
тема
Школа за профайлъри - разбиране на човешкото поведение.
Съдържание:

Поведенчески характеристики на няколко основни типажа и умения за тяхното разпознаване. Анализ на демонстрираното ни поведение, избор и овладяване на най-подходящата стратегия за отговор, така че да се повиши нивото на доверие и от там и силата на убеждаване и въздействие. Защото колкото повече ви вярват, толкова по-лесно убеждавате.

Овладяване на практически умения за профилиране на хората около нас.

В допълнение на основната типология – основни техники от NLP (невро-лингвистично програмиране), анализи и много практически упражнения.

"човешкото поведение в опити за профилирането му"

Личността на човека е уникална характеристика. Поради различията в характерите и възприемането на света, различните хора имат различни нужди, поведение и мотиватори.

Поведението на човек се влияе от неговата личност и условията на средата.

Ползите за вас:

Поставяте се на мястото на другия и го разбирате по-добре.

Знаете как да убеждавате и въздействате на хора, които са консервативни, точни и перфекционистични;

хора, които са амбициозни, силни и решителни;

хора, които са уравновесени, сдържани и търпеливи;

или такива, които са експанзивни, ентусиазирани и магнетични;

Ползите за вашата организация:

Създавате благоприятна работна среда, а преговорите ви са успешни.

Подобрявате екипната работа.

Мотивирате себе си и околните да дават най-доброто от себе си.

Курсът е подходящ за:

Всеки, който иска да бъде по–умел и гъвкав в контактите си с хората.

Всеки, който иска да разбира човешкото поведение и гъвкаво да се адаптира в ситуации, които изискват от него да въздейства, убеждава, води преговори, отстоява гледната си точка.

Всеки, който иска да разбира и да бъде разбиран по-добре от околните.

Обучаващ:

Весна Ненчева, консултант и тренер

Весна има магистърска степен по социална психология и работи като консултант в областта на развитието и управлението на човешките ресурси. Професионалните й интереси са в областта на психологичните изследвания на личността, подбор на персонала и обучение, индивидуално и групово консултиране. В работата си използва и сертифицираните си знания по NLP, Thomas International и Hogan Assessment.

» Форма за регистрация» Назад