bg | en
 
   
   
» Форма за регистрация» Назад
тема
Повишаване на психологическата съвместимост в екипа: Стратегии за усъвършенстване и управление на екипните взаимодействия
Съдържание:

Разлики между групи и екипи. Видове екипи.

Личността и другите в екипа – модел за разбиране на себе си във и чрез взаимодействието с другите.

Функционални роли в екипа: „Старейшини срещу новодошли”.

Бариери пред сработването в екипа.

Фазите в „живота” на екипа: Особености на социалнопсихологичния и организационен климат в екипа.

Лидерство и лидерско поведение.

... И много симулации, казуси, практически упражнения, анализи.


„Ние сме едно цяло, въпреки че сме различни”

Способността за сработване в екип и ефективното управление на екипи е едно от най-големите предизвикателства в глобалното общество на знанието.

В къщи, на работното място, в свободното си време ние „живеем с другите”. Постигането на взаимно разбиране и приемане е възможно, въпреки че сме толкова различни един от друг. Ключът към това е в екипността.

Ползите за вас:

Започвате да разбирате по-добре себе си и другите хора, с които „трябва” да работите.

Откривате благородството и удовлетворението от това, да бъдеш толерантен и „широко скроен”.

Повишавате личната си ефективност и резултати.

Установявате, че екипът Ви е един от двигателите на иновативния и творчески процес във Вашата организация.


Ползите за вашата организация:

Създавате условия за благоприятен психологичен климат и удовлетвореност в работната среда.

Оптимизирате мрежата си от пълноценно работещи звена във Вашата отганизация.

Стимулирате хората си да изграждат отношения, основани на откритост и взаимно приемане и разбиране.

Повишаване на психологическата съвместимост в екипа: Стратегии за усъвършенстване и управление на екипните взаимодействия

Курсът е подходящ за:

Всички, които желаят да подобрят комуникацията си с колегите от екипа или да балансират възникнали недоразумения и конфликти в екипа.

Всички, които искат да се научат да вярват, че работата, общуването с другите хора е прекрасно „пътуване” в света на многообразието, а също и неизчерпаем източник на ценен личен опит.

Всички, които имат нужда да погледнат себе си през очите на другите.

Обучаващ:

Бистра Мизова, консултант

Бистра има докторска степен по социална психология, работи като хонорован преподавател в Софийски университет, Нов български университет и НАТФИЗ, занимава се с тренингови обучения в практиката. Професионалните и интереси са в областта на психология на комуникацията, медийна психология, организационна култура и поведение, и др.

» Форма за регистрация» Назад