bg | en
 
   
   
» Форма за регистрация» Назад
тема
Видове интервюта при подбор и текущата работа с персонала - как да ги провеждаме успешно
Съдържание:

Интервютата - индивидуално, панелно, скрининг, телефонно, структурирано и полуструктурирано. Видове интервюта, цели, техники за задаване на въпроси. Обстановката, структурата, продължителността.

Exit - интервюто - a mini survival guide: смисълът, целите, кой и кога го провежда, предварителната подготовка.

Невербални нюанси на интервютата. Усъвършенстване н аезиковите аспекти на поведението. Златните правила в действие - анализ на проведената среща.

Интервютата

Основно средство при формалния контакт с кандидатите и вече работещите специалисти. Адекватното провеждане гарантира анализа и интепртацията на получената информация и вземането на решение по отношение на човека.

Ползите за вас:

Задавате точните въпроси, с които разгадавате мотивите на хората. Анализирате отговорите и тяхното поведение.

Практически овладявате умения за водене на интервюта.

Избирате по-добрите кандидати. Разбирате по-добре работещите при вас специалисти.

Ползите за вашата организация:

Успешна работа със специалистите в компанията.

Коректен избор на хора и решения, съобразени с тенденциите на промени в компанията ви.

Курсът е подходящ за:

Специалисти, които работят в областта на подбора на кадри и управлението на човешките ресурси.

Студенти.

Курсът е съкратена версия на „Подбор на персонал” с фокус върху видовете интервюта и практическите умения за задаване на въпроси и интерпретирането им. Развива умения за анализ и вземане на решения. Надгражда вече усвоените знания и дава увереност в прилагането им. Допълнителен модул за Exit-интервюта.

Обучаващ:

Весна Ненчева, консултант и тренер

Весна има магистърска степен по социална психология и работи като консултант в областта на развитието и управлението на човешките ресурси. Професионалните й интереси са в областта на психологичните изследвания на личността, подбор на персонала и обучение, индивидуално и групово консултиране. В работата си използва и сертифицираните си знания по NLP, Thomas International и Hogan Assessment.

» Форма за регистрация» Назад