bg | en
 
   
   
» Обратно
тема
Словесно айкидо или комуникативни умения за офиса
тема
Видове интервюта при подбор и текущата работа с персонала - как да ги провеждаме успешно
тема
Етикет и протокол при ефективно реализиране на управление на организация
тема
Повишаване на психологическата съвместимост в екипа: Стратегии за усъвършенстване и управление на екипните взаимодействия
тема
Школа за профайлъри - разбиране на човешкото поведение.
тема
Медиа-тренинг - 1-ва част Как да бъдем въздействащи участници в медийни предавания и да преодоляваме притеснението пред камера в ТВ студиото.
тема
МЕДИА-тренинг - 2-ра част - Как да сме атрактивни и въздействащи говорители пред журналисти.
тема
„Пътят към вдъхновяващите презентации” - комуникативни и поведенчески стратегии за успешни презентации.
тема
„Тихите” кодове на човешкото поведение: Как да ги четем и разбираме? - невербална компетентност в общуването.
тема
Организационна комуникация - мениджмънт, администрация и комуникация
тема
Управление на конфликти в мултиетнически групи
тема
Управление на времето, приоритетите и стреса.
тема
Управление на многообразието
тема
Емоционална интелигентност
» Обратно