team Екип
 
bg | en
 
   
   

Весна Ненчева, консултант

Весна има магистърска степен по социална психология и работи като консултант в областта на развитието и управлението на човешките ресурси. Професионалните й интереси са в областта на психологичните изследвания на личността, подбор на персонала и обучение, индивидуално и групово консултиране. Притежава опит във воденето на групи и обучението им по редица теми, корелиращи с разбирането и управлението на човешкото поведение.

Весна Ненчева е Thomas, MBTI и Hogan експерт. В работата си използва и сертифицираните си знания по NLP practitioner. Притежава опит в прилагането и интерпретацията на резултатите на много психологични методики както за оценка на личността, така и за диагностика на екипи. Работи като консултант в процесите по подбор на персонала: анализ на работната позиция, интервюиране на кандидата, създаване на психологичен профил, психологическо изследване, изготвяне на препоръки към преките ръководители;

Весна Ненчева работи по дизайна и провеждането на тийм билдинги и други активности на открито. Диагностика на екипи с психологични методики. Екипно консултиране.

vnencheva@eqcons.com


Бистра Мизова, консултант

Бистра Мизова е доктор по социална психология. Хонорован преподавател е в Софийски университет, Нов български университет и НАТФИЗ.

Професионалните и научните й интереси са в областта на социалната психология, по-конкретно психология на общуването и медийната психология, както и в сферата на организационната култура и поведение, тренингови обучения в практиката.

Има над 20 публикции в български научни и научно-популярни списания. Участвала е в проекти и обучения на служители от неправителствени организации, образователни институции и фирми. Има опит като обучител в много тренинги, посветени на формиране на комуникативна компетентност, вземане на решения, работа в екип, презентационни умения и др.

bmizova@eqcons.com


Албена Ковачева, фотограф и асистент-режисьор

Албена Ковачева започва да учи фотография в единственото специализирано учебно заведение по онова време в България – Юлиус Фучик. След това завършва с бакалавърска степен специалност Пластични Изкуства, профил - фотография - във Франция, в парижкия университет Сент Дени.

Работи като фотограф на свободна практика в Париж и в София, а по-късно случайността я среща с продуцентския екип на международна филмова продукция („Черната лястовица” на режисьора Георги Дюлгеров – българо - френско - унгарска копродукция). Това слага началото на нейния нов професионален и житейски път. Повече от десет години Албена Ковачева работи като асиситент-режисьор в международни филмови продукции, а напоследък и като директор на продукция на по-малки авторски проекти.

Работата в екип и значението и ролята на комуникативните умения определят и новия й поглед върху възможностите, заложени във фотографията като изразно средство. От три години Албена Ковачева е част от сдружението Бис Бард, което предлага различни артистични практики на деца в неравностойно положение. Работи също така и за фестивала на спомените "Козе мляко", който тази година се проведе за пети път в село Горна Бела Речка.

akovatcheva@eqcons.com


Иванка Мавродиева, преподавател и коуч

Ваня Мавродиева е доцент във Философски факултет на СУ "Климент Охридски". Преподава публична реч, бизнескомуникация и връзки с обществеността, реторика, презентационни умения, комуникативни умения и делово общуване. Професионалните й интереси са в областта на персоналния коучинг на мениджъри в реторика и медийно поведение.


Владимир Ризов, асистент

Владимир учи кинотехника в НПГПТО "Ломоносов". Професионалните му интереси са в областта на фотографията и поради тази причина той е отговорен за пълния фото протокол на провежданите обучения и активности. Любопитството му към социалната психология и разбирането на човешкото поведение му помага да се справя като асистент треньор в дизайна и провеждането на тийм билдинги. 

Също така се грижи и за поддържането на сайта.

vrizov@eqcons.com

office@eqcons.com