description Емоционална интелигентност
 
bg | en
 
   
   

Защо точно Емоционална интелигентност? Дали EQ е поредната приумица на психолозите? Това интелигентност ли е всъщност?

Все още е трудно да се каже точно какво влияние оказва емоционалната интелигентност върху различията между хората в техния живот и кариера, но има наблюдения, които подсказват, че EQ е не само решаваща, но и по-значима от IQ. Разбирането и овладяването на емоцията не се противопоставят на интелекта. Емоционалният живот е съществен за човека, така както важен е интелекта и няма спор, че емоциите могат да се познават, научават и управляват в посока на по-пълноценна личностна реализация. Има половин милион сайтове, отнасящи се за емоционалната интелигентност и всичките твърдят, че имат правилното определение. Твърди се, че EQ е ключът към какъвто и да е успех, защото ако едва 20% от успехите ни зависят от интелектуалната ни интелигентност (IQ), то останалите са за управлението на взаимоотношенията ни с околните (EQ). Това е Интелигентност, която е базирана на емоциите. Хората, които имат това умение не са склонни към депресия, те са по-здрави, по-успешни и имат по-добри взаимоотношения с околните.

Под емоционална интелигентност, често измервана с Коефициента на емоционална интелигентност (EQ), се разбира способността да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции, както и тези на другите хора; умението да се възприемат емоциите, разбирането и контролът върху тях подпомагат мисълта и вземането на решенията; това е съзнателното управление на емоциите, така че да се постигне емоционално и интелектуално развитие.

EQ е социалният интелект, който позволява хармонизиране на вътрешния мир и установяването на контакт с другите хора. Това са възможностите (капацитета на човек) да получава оптимални резултати от контакта със себе си и взаимоотношенията с околните.

С обученията и консултациите, които предлагаме не целим да прецизираме дефинициите, а да използваме тази палитра от знания, за да подпомагаме и развиваме уменията на човек да бъде по-уверен и въздействащ, креативен, толерантен, вдъхващ доверие.

Емоционалната интелигентност дава нов начин да се разбере и анализира човешкото поведение, стиловете на мениджмънт, нагласите, междуличностните умения и потенциал. Емоционалната интелигентност е от голямо значение в планирането на човешките ресурси, дизайна на работната позиция, подбора, интервюирането и наемането на нови хора, управлението на промените и развитието, връзките с клиентите и услугите и много други дейности, свързани с контакта и управлението на хора.

Можем да станем по-продуктивни и успешни в това, което правим, също така и да помогнем на другите и те да бъдат такива. Резултатът от развитието на тези процеси съдържа елементи, които намаляват стреса за отделните хора и корпорациите, тъй като редуцират конфликтите, подобряват качеството на взаимоотношенията и разбирането, увеличават стабилността и хармонията.