bg | en
 
   
   

EQ Consult е българска фирма, специализирана изключително в областта на личностното и професионално консултиране на мениджмънта в процесите на управление на хора; психологичното консултиране на специалистите по тяхното индивидуално развитие; обучение и развитие на мениджъри и специалисти в комуникативни умения, убеждаване и въздействие, разбиране, анализ и интерпретация на човешкото поведение.